Tietoa yksityisyyssuojasta

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sairex Oy (y-tunnus: 3403969-1)
Hakekatu 4
70800 KUOPIO 
Puhelin: 017 465 2254
Sähköposti: myynti(at)sairex.fi


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anneli Karvinen
Sairex Oy
Puhelin: 017 465 2254 (08-16)
Sähköposti: asiakaspalvelu(at)sairex.fi


 

3. Rekisterin nimi

Sairex Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Sairex Oy:n verkkokauppaan rekisteröityneen asiakkaan tilausten käsittelyyn, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:

Henkilön etu- ja sukunimi / yrityksen nimi ja y-tunnus, osoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muita tilauksen ja uutiskirjeiden toimittamiseksi tarvittavia tietoja.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas syöttää tiedot itse rekisteröityessään verkkokauppaan.7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.8. Rekisterin suojaus

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.